Lightning Process kurs

Lightning Process™ Norge – med norske instruktører siden 2008

“Lightning Process” er et livsstyrkende kurs som lærer deg hvordan du kan påvirke ditt liv og din helse i mye større grad enn vi tidligere trodde var mulig. Lightning Process bygger på ny vitenskapelig forskning om hvordan hjernen og kroppen samhandler. En av de tingene man har funnet bevis for, er at våre tanker påvirker alle prosesser i kroppen, for eksempel hvilke hormoner vi produserer akkurat nå. Dette har stor betydning for vår fysiske helse og for hvordan vi føler oss.

Lightning Process er ikke en behandling, kur eller terapi. Det er et ikke-medisinsk “øvingsprogram” som kombinerer tankemodeller hentet fra NLP (nevrolingvistisk programmering), Coaching (livsveiledning) og Osteopati. Jeg lærer deg å bli din egen “coach”.