Tjenester

1. Individuell coaching/livsveiledning

Les forklaring av hva coaching er under venstre meny: “Coaching”.

Coaching foregår som en samtale mellom bare deg og meg. Jeg lytter og stiller deg gode spørsmål slik at vi får en felles forståelse av hva du ønsker annerledes i livet ditt. Vi fokuserer mest på hvordan du gjerne vil ha det, og jeg lærer deg så noen teknikker for hvordan du kan oppnå dette.

2. Lightning Process kurs

Les det som står i menyene øverst og til venstre: “Lightning Process”, “Søknad til LP kurs” og “Praktisk info”. Vi vil at du skal tilegne deg mest mulig kunnskap om Lightning Process før du kommer på kurs.

3. Oppfølging etter Lightning Process kurs

Den siste dagen på kurset gjør vi avtale om tidspunkt for to oppfølgingssamtaler – den første etter en drøy uke og den neste etter 2 måneder. Utover dette tar du selv kontakt ved behov. Oppfølging er inkludert i kursprisen – så ofte du har behov for det og så lenge jeg ser at det er nyttig for deg.

4. Andre kurs

Jeg har valgt å fokusere 100 % på Lightning Process nå,
og har derfor kuttet ut andre kurs.